Theta Doradztwo techniczne

Transport odgrywa dziś bardzo istotną rolę w obrocie towarów oraz materiałów. W zależności od skomplikowania łańcucha dostaw, może on być lotniczy, morski lub lądowy. Na każdym z tych etapów ważne jest bezpieczeństwo nie tylko samego ładunku, ale również i osób postronnych czy też środowiska naturalnego. Rola ta rośnie szczególnie w sytuacji, gdy dany ładunek traktowany jest jako towar niebezpieczny. W tym zakresie swoje wsparcie oraz doradztwo ofertuje firma Theta-doradztwo, która dysponuje nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami, które są niezbędne do prowadzenia takiej działalności. Dodatkowo obok doradztwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, można tam znaleźć szereg interesujących i niezbędnych szkoleń, które wpłyną na podniesienie bezpieczeństwa pracowników oraz wykorzystywanych do takiego transportu pojazdów.

www.theta-doradztwo.pl/oferta/transport